VIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
powstało 1 września 1991 roku na bazie Zespołu Szkół Medycznych. Inicjatorem powstania szkoły był jej pierwszy dyrektor mgr Marek Szefler, sprawujący funkcję do roku 1996. Po nim stanowisko objęła mgr Danuta Pasterska, a od 2006 roku szkole szefuje mgr Aldona Sobień od roku 1996 wicedyrektor VIII LO. Bez wątpienia te trzy osoby o silnej osobowości wpłynęły na obecny kształt placówki.

W pierwszym roku istnienia szkoły 1991/1992 funkcjonowały cztery oddziały klasowe, w ciągu lat szkoła, odpowiadając na stale zwiększające się zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych, później gimnazjalnych, poszerzała swoją ofertę edukacyjną, liczba klas stale rosła i obecnie liczy 27 oddziałów.

Od wielu lat, jak wynika z rankingów popularności, szkoła jest najbardziej obleganym ogólniakiem w Bydgoszczy. Warto więc zastanowić się, co o tym decyduje?

Bez wątpienia duży plus szkoły to jej fizyczne atrybuty: atrakcyjne usytuowanie umożliwiające dojazd wieloma liniami autobusowymi i tramwajowymi, 25-metrowy basen, rozległe boisko, bogato zaopatrzony sklepik, przestronna biblioteka połączona z pracownią multimedialną. Jednak o prawdziwym obliczu szkoły świadczą jej nauczyciele i uczniowie.

Wyspecjalizowana i pełna zaangażowania kadra pedagogiczna skupia się w swoich planach dydaktyczno-wychowawczych na wszechstronnym rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości i uzdolnień.

VIII LO to szkoła z klasą, stwarzająca młodzieży szansę swobodnego rozwoju. Nauczycie potrafią dostrzec i docenić uczniowską osobowość, często nawet pozornie kontrowersyjną indywidualność i wyzwolić ukryte talenty, pasje. Sprzyja temu szeroka oferta kółek zainteresowań, w których mogą realizować się uczniowie, tworzący w szkole niepowtarzalną atmosferę. Ich pomysłowość, świeża inicjatywa owocuje prężnie działającym samorządem, licznymi pomysłami, sprawiającymi, że w szkole żyje się barwie i wesoło.

Młodzież uczęszczająca do VIII LO to przede wszystkim osoby chłonne wiedzy, które dzięki swojej pracy z powodzeniem kontynuują naukę na różnych uczelniach w całym kraju i po latach z nostalgią powracają, aby powspominać szalone lata młodości.