Projekt "Zdolni nad Brdą, zdolni w Europie"

Opublikowano: 2018-10-08 19:09, Numer artykułu: 6882 , Autor: M.Czechumska

2 [m]3 [m]

Głównym celem prowadzonych działań projektowych będzie podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w zakresie kompetencji języków obcych, metodycznych, kulturowych. Do celów szczegółowych realizowanego projektu należy zaliczyć: (1) lepsze zrozumienie systemów edukacyjnych w innych krajach europejskich; (2) poszerzenie wiedzy na temat pracy z uczniem zdolnym; (3) zwiększenie motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy; (4) wzrost znajomości języka angielskiego; (5) większe zrozumienie różnorodności kulturowej; (6) włączenie nowych metod w proces nauczania (metody CLIL oraz elementów ICT). Uczestnikami projektu będą nauczyciele następujących przedmiotów: języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, chemii, przedsiębiorczości. Planujemy przeprowadzić pięć mobilności w trzech różnych formach. 
1. Nauczyciel języka polskiego - Dyrektor placówki Pani Aldona Sobień weźmie udział w kursie metodycznym "Tablety i Smartfony: zastosowanie technologii mobilnych w edukacji". 

2. Nauczyciel języka angielskiego Pani Magdalena Kolber, koordynator projektu oraz nauczyciel języka niemieckiego Pan Marcin Wierzbicki będą obserwować pracę szkoły partnerskiej w Finlandii (job shadowing).

3. Nauczyciel przedsiębiorczości Pani Katarzyna Zawada oraz chemii Pani Małgorzata Galij wezmą udział w kursie językowo-metodycznym "Intensywny kurs języka angielskiego oraz metody CLIL". 


Młodzież fińskich szkół osiąga najwyższe wyniki w testach Programu Międzynarodowych Ocen Umiejętności Uczniów, a fiński system edukacji uznawany jest za idealny dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz solidnie wykształconym nauczycielom. Istnieje zatem związek pomiędzy poziomem wiedzy i kompetencjami nauczyciela, a jego skutecznością zawodową. Zgodnie z tym twierdzeniem udział w wyżej wymienionych formach mobilności, a tym samym rozwiniecie kompetencji metodycznych, kulturowych oraz językowych wpłynie na rozwój zawodowy nauczycieli. Wierzymy, że odpowiednio zaplanowane oddziaływania edukacyjne stymulujące ciekawość poznawczą, motywację, fascynację daną dziedziną i otwartość pomogą osiągnąć uczniowi ponadprzeciętne wyniki w nauce.