Informacje ogólne

Pielęgniarka szkolna

 

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 12:30