Edu(R)ewolucja 2 - rekrutacja uczniów.

Informujemy, że od 5 września 2022 rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu Edurewolucja2 na rok szkolny 2022-2023.
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Czytaj więcej!

Fizycy w akcji

Fizyka nie musi być nudna i trudna ... Przekonują się o tym uczniowie 2d i 2w :)

Czytaj więcej!

Python - zajęcia realizowane w ramach projektu Edu(R)ewolucja2

Czytaj więcej!

Zakupy w ramach projektu Edu(R)ewolucja2.

Pierwsze zakupy za nami.

Czytaj więcej!

Plan postępowań o udzielenia zamówień na rok 2021.

Plan postępowań o udzielenia zamówień na rok 2021 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2021/BZP 00027927/01/P

Czytaj więcej!

Edu(R)ewolucja 2 - rekrutacja nauczycieli.

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 2” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Czytaj więcej!

Edu(R)ewolucja 2 - doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej!

Edu(R)Ewolucja 2 - informacje o projekcie

Czytaj więcej!