Lista przyjętych do VIII LO - po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

Czytaj więcej!

Lista kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

Czytaj więcej!

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Czytaj więcej!

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym.

Czytaj więcej!

Uwaga kandydaci wybierający na liście preferencji klasę 1d inf-mat

W ofercie oddziału wkradł się błąd przy określaniu przedmiotów rozszerzonych do wyboru.
Od klasy drugiej uczeń może wybrać fizykę (nie filozofię) lub/i język obcy.

Bardzo przepraszamy za tę pomyłkę.

Czytaj więcej!

Uwaga - podpis wniosku o przyjęcie do szkoły.

Jeśli na wniosku o przyjęcie do szkoły zostały podane dane obojga rodziców/opiekunów prawnych, podpis na wniosku powinny złożyć obydwie podane osoby. Dotyczy to wniosków papierowych i elektronicznych.

Czytaj więcej!

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Czytaj więcej!

Drzwi Otwarte dla Ósmoklasistów w Ósemce

Zapraszamy na spotkania on-line 23 kwietnia 2021 w godz. 14:30 - 16:00

Czytaj więcej!

Filmowa propozycja edukacyjna

Czytaj więcej!

Propozycja edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Czytaj więcej!