Seminarium astronomiczne

21 i 22 marca 18 uczestników Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego w Grudziądzu zaprezentuje referaty na temat swoich obserwacji Kosmosu.

Wśród 4 przedstawicieli naszego województwa jest uczeń klasy 2d Piotr Radomski.

Czytaj więcej!

Lekcje anatomii ze studentami CM UMK w Bydgoszczy

Studenci Collegium Medicum dzielą się wiedzą anatomiczną z uczniami 2b

Czytaj więcej!

Pokazy z fizyki

Uczniowie klas drugich wraz z opiekunem mgr Krzysztofem Firlusem na tropie odpowiedzi "Dlaczego wyginęło życie na Marsie?"

Czytaj więcej!