Biblioteka VIII Liceum Ogólnokształcącego

Nauczyciel bibliotekarz:
Aleksandra Kaczmarek

tel. +48 (52) 342 37 53
e-mail: biblioteka@viiilo.pl

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:45-13:45


Księgozbiór: 15 214 książek (stan na 1.12.2021)