Biblioteka VIII Liceum Ogólnokształcącego

Nauczyciel bibliotekarz:
Piotr Nowak

tel. +48 (52) 342 37 53
e-mail: biblioteka@viiilo.pl

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.30


Księgozbiór: 16 861 książek (stan na 13.01.2020)