Zebrania z rodzicami on-line.

Czytaj więcej!

Szczepienia nastolatków.

Rozpoczynają się przygotowania do szczepień nieletnich uczniów w wieku 12-15 roku życia.

Czytaj więcej!

Zajęcia wspomagające.

Komunikat w sprawie organizacji zajęć wspomagających.

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego, działając na podstawie § 10f Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r., przekazuje informacje dotyczące zajęć wspomagających oraz wzoru deklaracji uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających:
W terminie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 będą się odbywać zajęcia wspomagające z następujących przedmiotów:
• język polski
• język angielski
• matematyka
• chemia
• biologia
• historia
Zajęcia będą zorganizowane dla chętnych uczniów.
Deklaracje można złożyć u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkolnym do 18 czerwca 2021 roku.

Czytaj więcej!

Narodowy Spis Powszechny

Czytaj więcej!

Bydgoski Budżet Obywatelski

Czytaj więcej!

Podniesienie kompetencji cyfrowych - bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz realizuje projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Czytaj więcej!

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Czytaj więcej!

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Czytaj więcej!