Inspektor Ochrony Danych

 

Mirosława ZBIELSKA

BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

URZĄD MIASTA W BYDGOSZCZY

email: iod@um.bydgoszcz.pl