Mistrzostwa VIII LO w roku szkolnym 2019/2020

REGULAMIN NA NAJLEPSZĄ KLASĘ W POZALEKCYJNYCH ZAWODACH SPORTOWYCH VIII LO W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   1. W zawodach sportowych mogą brać udział uczennice i uczniowie VIII LO.

   2. Klasy zdobywają punkty w 12 konkurencjach.

   3. Klasy będą rywalizować w 12 konkurencjach:
    • strzelectwo sportowe dziewcząt,
    • strzelectwo sportowe chłopców, 
    • szachy dziewcząt,
    • szachy chłopców, 
    • tenis stołowy dziewcząt,
    • tenis stołowy chłopców,
    • badminton dziewcząt,
    • badminton chłopców,
    • pływanie dziewcząt,(punktacja drużynowa)
    • pływanie chłopców,(punktacja drużynowa)
    • rzuty do kosza za 3 punkty dziewcząt,
    • rzuty do kosza za 3 punkty chłopców,
   4. Dziewczęta będą rywalizować w 6 konkurencjach:
    •  strzelectwo sportowe,
    •  tenis stołowy,
    •  szachy,
    •  pływanie,
    •  badminton,
    • rzuty do kosza za 3 punkty.
   5. Chłopcy będą rywalizować w 6 konkurencjach: 
    • strzelectwo sportowe, 
    • tenis stołowy, 
    • szachy,
    • pływanie,
    • badminton,
    • rzuty do kosza za 3 punkty.
   6. W zawodach obowiązuje punktacja:
    1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce - 5 pkt, 3 miejsce - 4 pkt, 4 miejsce - 3 pkt, 5 miejsce - 2 pkt, 6 miejsce - 1 pkt

   7. Jeżeli drużyna składa się z dwóch klas to każda z nich otrzyma połowę punktów (punkty będą dzielone np. za 3 miejsce, klasy otrzymają po 2 pkt).                                                                                                                                         
   8. Jeżeli np. uczniowie klasy 1C zajmą w strzelectwie sportowym chłopców - 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce, 4 miejsce to do punktacji klas zwycięska drużyna otrzyma 7 punktów (jedna klasy zajmując kolejno miejsca 1, 2, 3, 4 pozbawia inne klasy zdobycia punktów), natomiast klasa 1A, która zajęła 5 miejsce otrzyma 2 punkty.

   9. W turniejach: badminton chłopców, badminton dziewcząt, tenis stołowy dziewcząt, tenis stołowy chłopców, szachy dziewcząt, szachy chłopców, punktacja jest następująca: 
    • jeżeli zawody rozgrywane są w dwóch grupach ,,A”, ,,B” to drużyny, które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach otrzymają 2 pkt,
    • jeżeli zawody rozgrywane są w trzech grupach ,,A”, ,,B”, ,,C” to drużyny, które zajmą drugie miejsca w swoich grupach otrzymają 3 pkt,
    • jeżeli zawody rozgrywane są w czterech grupach ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,D” to drużyny, które zajmą drugie miejsca w swoich grupach otrzymają 2 pkt.

   10. W przypadku takiej samej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje: większa liczba zajętych pierwszych miejsc przez klasę, większa liczba zajętych drugich miejsc przez klasę itd. Jeżeli to nie doprowadzi do rozstrzygnięcia to dwie lub więcej klas uzyska miejsce ex aequo.

   11. Najlepsza klasa będzie nagrodzona.