PROMOCJA ZDROWIA

Podziękowania dla studentek Collegium Medicum za przeprowadzenie zajęć on-line:)

Czytaj więcej!

CZYSTE POWIETRZE a SMOG

Spotkania on-line młodzieży ze Strażą Miejską CZYSTE POWIETRZE a SMOG

Czytaj więcej!

Współpraca ze Strażą Miejską

Odpowiedzialność karna nieletnich

Czytaj więcej!

Poznajmy się

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

Czytaj więcej!

PEDAGODZY w ZDALNYM NAUCZANIU

Nasza praca w czasie pandemii

Czytaj więcej!

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów i rodziców

Czytaj więcej!

PROMOCJA ZDROWIA

Jesteśmy szkołą promującą zdrowie

Czytaj więcej!

WOLONTARIAT

Nasza młodzież i akcje wolontaryjne

Czytaj więcej!

DORADZTWO ZAWODOWE

Warsztaty w klasach drugich z pracownikami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Czytaj więcej!

Spotkania z psychologiem

Trudne emocje, zaburzenia psychiczne wśród młodzieży - spotkania z psychologiem, terapeutą.

Czytaj więcej!