Propozycja edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Klasa Przedmioty obowiązkowe Przedmioty do wyboru Zajęcia dodatkowe Przedmioty punktowane
w procesie rekrutacji

1a

klasa lingwistyczno
-multimedialna

język polski

język angielski

informatyka

język niemiecki

edukacja
multimedialna


język polski

matematyka

język angielski

język obcy

1b

klasa lingwistyczna

język polski

język angielski

 

język niemiecki

 

 

konwersacje
językowe


język polski

matematyka

język angielski

język obcy

1c (2 klasy)

klasa z edukacją
biologiczno-chemiczną
z elementami
ratownictwa medycznego

biologia

chemia

fizyka

język obcy

pierwsza pomoc
przedmedyczna

język łaciński
w medycynie

język polski

matematyka

biologia

język obcy

1d

klasa z edukacją
biologiczno-chemiczną
z elementami dietetyki
pod patronatem Instytutu
CPKZ Sadkiewicz

biologia

chemia

fizyka

język obcy

 

elementy dietetyki
i zdrowego
odżywiania

język łaciński
w medycynie


język polski

matematyka

biologia

język obcy
1e

klasa matematyczno-
informatyczna

matematyka

informatyka

fizyka

język obcy

podstawy kryptologii


język polski

matematyka

informatyka

język obcy

1f

klasa
geograficzno
-turystyczna
geografia

język angielski

matematyka

historia

edukacja turystyczna

język polski

matematyka

geografia

język obcy

1w

oddział przygotowania
wojskowego
we współpracy
z Batalionem
Dowodzenia Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych

historia

język angielski

matematyka

geografia

pierwsza pomoc
przedmedyczna

edukacja wojskowa

język polski

matematyka

historia

wychowanie fizyczne
test sprawności fizycznej